Дана оферта складена відповідно до вимог Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», а також Правил продажу товарів під замовлення та поза торговельними й офісними приміщеннями.

Дана оферта є дійсною тільки в разі, якщо її текст розміщений на офіційному Сайті PlywoodStory.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Підрядник - сторона, що розміщує пропозицію, а також здійснює роботи по виробництву, збірці і доставці меблів відповідно до замовлення. Підрядником може бути будь-яка особа, що володіє правами на розміщення оферти або інформації про замовлення на Сайті PlywoodStory. Найменування Підрядника стає відомо замовнику в момент оплати.
Замовник - сторона, що приймає пропозицію і здійснює оплату робіт Підрядника.
Публічний договір - договір, який встановлює для всіх Замовників, крім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовниками. До складу Публічного договору входять дана оферта і сформований Замовником Замовлення.
Оферта - пропозиція Підрядника, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті. Оферта є дійсною тільки в разі повного збігу з текстом Оферти, розміщеному на Сайті PlywoodStory.
Сайт PlywoodStory - https://plywoodstory.com.ua/.
Акцепт - надання Замовником повної і безумовної згоди Підряднику на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором. Акцепт відбувається шляхом процедур, описаних даної офертою.
Замовлення - вибір Замовником окремих позицій з переліку товарів на Сайті, використовуючи систему прийняття замовлення, або інший опис специфікацій товару, що дозволяє сформувати Рахунок на оплату Підрядником.
Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Підрядника, після його усунення проявляється знову з незалежних від Замовника причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак: недолік взагалі не може бути усунутий , усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.
Товар – настінний декор з дерева зі встановленими замовленням специфікаціями.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Підрядник зобов'язується передати у власність Замовника Товар, специфікації якого вказані в замовленні, а в разі відсутності такого товару в наявності - виготовити його, і потім передати у власність Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Даний договір є змішаним договором з елементами договору купівлі-продажу в розумінні ст. 655, 656 Цивільного кодексу України та договору підряду в розумінні ст. 837 Цивільного кодексу України.
Товар, виготовлений на замовлення Замовника, не може бути проданий іншим особам, за винятком випадків відмови Замовника від замовлення або його неприйняття.

3. ЦІНА ТОВАРУ

Ціною Товару є сума окремих позицій, що відображає ціни на Сайті, складові Замовлення. Така сума відображається у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Замовником номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або в виставленому рахунку. В ціну товару не включається вартість доставки та додаткових супутніх робіт на місці доставки. Ціна доставки і додаткових супутніх робіт узгоджуються сторонами в окремому порядку.
У разі виготовлення товару, якого немає в наявності, ціни на Сайті носять ознайомчий характер і можуть не збігатися з підсумковою ціною.
Ціна товару виражається у національній валюті України - гривні.

4. ПРОЦЕДУРИ акцепту, ПРИЙНЯТТЯ ЗАМОВЛЕННЯ, ДОСТАВКИ І ОПЛАТИ (ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ)

Акцепт даної Оферти здійснюється Замовником шляхом відправлення за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення Товару.
Після отримання замовлення особою, що здійснює комунікацію від імені Підрядника, замовлення обробляється Підрядником, після чого Замовнику надсилається Рахунок на оплату Замовлення, або повідомлення про неможливість його виконання.
Замовлення вважається прийнятим в роботу з моменту отримання передплати Замовником згідно Рахунку на оплату, що містить ціну Товару. До моменту внесення передоплати Замовник має право скасувати Замовлення.
Після отримання рахунку на оплату у Замовника виникає зобов'язання сплатити передоплату в розмірі 50% вартості Товару у триденний термін.
Доставка Товару буде виконана у терміни, зазначені в Рахунку на оплату. Першим днем​​для підрахунку термінів виконання доставки є перший повний банківський день, наступний за днем ​​внесення авансового платежу і / або остаточного узгодження Товару (тканина оббивки, колір будь-якій частині і т.д.).
Підрядник зв'язується із Замовником для узгодження термінів доставки Товару після прийняття Замовлення, враховуючи свої можливості в швидкості виготовлення і збірки Товару. Замовник зобов'язаний попередити Підрядника про будь-яких умовах, які можуть перешкоджати або ускладнити доставку Товару.
Доставка здійснюється Підрядником особисто або із залученням третіх осіб в узгоджені заздалегідь з Замовником час і дату.
За фактом отримання Товару готівкою або за три банківські дні до доставки за безготівковим розрахунком, Замовник зобов'язаний сплатити 50% вартості Товару, а також вартість доставки та додаткових робіт, якщо такі потрібні. Замовник має право здійснити передоплату за Товар в розмірі 100%.
Оплата Товару (включаючи передоплату) може проводитися Замовником наступними способами:1.

перерахування Замовником відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Підрядника відповідно до банківськими реквізитами, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Підрядником;
готівкою при отриманні Товару (передоплата не може бути здійснена таким чином);
безготівковим розрахунком через будь-який банк згідно з виписаним рахунком-фактурою;
через Liqpay;
оплата онлайн можлива на етапі оформлення замовлення банківською картою Visa / MasterCard

Датою оплати Замовником вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника або в касу Підрядника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Підрядник має право:

1.     Вимагати від Замовника документ, що підтверджує оплату товару (скан-копія такого документа є достатньою).

2.     Призупиняти виконання своїх зобов'язань в разі несвоєчасної оплати Товару - до факту оплати Товару.

3.     Вибір способу доставки Товару в разі відмови від такого вибору Замовником.

4.     Залучення до виконання зобов'язань третіх осіб - субпідрядників (ФОП та юридичних осіб), як для реалізації готового Товару, так і для виконання робіт по виготовленню Товару або його доставки.

2. Підрядник зобов'язаний:

1.     У терміни виготовити і передати у власність Замовника Товар, відповідно до специфікацій Замовлення.

2.     Узгодити терміни доставки Товару з Замовником.

3.     Доставити Замовнику товар в узгоджену дату і час за місцем, обраного Замовником і зазначеному в Рахунку на оплату.

4.     Проінформувати Замовника про наявність готового Товару або про необхідність здійснити роботи з виготовлення Товару.

3. Замовник має право на:

1.     Отримання Товару належної якості у відповідність зі специфікаціями Замовлення, в позначені дату і час.

2.     Оформлення Договору письмово за своїм бажанням.

4. Замовник зобов'язаний:

1.     Своєчасно здійснити оплату (і передоплату) Товару.

2.     Проінформувати підрядника про умови, що ускладнюють доставку.

3.     Надати вільний доступ до місця установки Товару.

4.     Використовувати Товар виключно за цільовим призначенням.

6. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ

Доставка Товару на місце прийняття здійснюється наступними способами:

1. Кур'єрська доставка PlywoodStory по м. Київ

При доставці в Київ можна скористатися послугами нашої кур'єрської служби.
Вартість доставки та монтажу в м. Київ - 1200 грн.

2. Доставка по Україні службою «Нова Пошта»

Доставка товарів як в Києві, так і по всій Україні, здійснюється перевізником «Нова Пошта».

Для великогабаритного товару Замовник може оформити додаткові послуги у перевізника:

«Підйом товару на поверх»

«Адресна кур’єрська доставка».

Нова Пошта розраховує вартість доставки в залежності від таких факторів як об’ємна вага посилки (в якому враховуються довжина, ширина, висота і її фактична вага), а також відстань до місця призначення доставки.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договору Замовник і Підрядник несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.
Підрядник не несе відповідальності за:

1. Незначна зміна зовнішнього вигляду Товару.
2. Зміна зовнішнього вигляду Товару, пов'язане зі зміною виду деталей постачальниками Підрядника.
3. Незначна невідповідність кольору Товару очікуванням Замовника, викликане особливостями передачі кольору окремих моделей моніторів, або особливостями освітлення в приміщеннях.
4. Затримку і перебої у виконанні Замовлення, якщо такі затримка і перебої не містять провини Підрядника.
5. Протиправні дії Замовника.
6. Передачу Замовником своїх персональних даних третім особам.
7. Якість Товару в своїх гарантійних зобов'язаннях при використанні Замовником Товару неналежним чином.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Замовником і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторін.
Договір може бути припинений:

1. За згодою сторін.
2. У разі скасування Замовлення.
3. За рішенням суду.
4. У разі настання обставин непереборної сили, які роблять виконання зобов'язань неможливим (форс-мажор); форс-мажорні обставини визначаються відповідно до законодавства.

9. ГАРАНТІЯ

1. Гарантійні зобов'язання підрядника відповідають законодавству України і виникають з момент передачі Товару.

2. Термін надання гарантії становить 12 місяців, але може відрізнятися в більшу сторону в залежності від товару. Замовник повідомляється про термін гарантії в момент передачі товару або до цього моменту - за запитом Замовника.

3. У разі виявлення Замовником недоліків Товару протягом гарантійного терміну, за умови відповідального і цільового використання Товару Замовником, він має право на:

1.     Пропорційне зменшення ціни Товару (повернення Підрядником частини ціни);

2.     Безкоштовне усунення недоліків Підрядником або третіми особами за дорученням Підрядника в розумний строк;

3.     На відшкодування витрат по самостійному усуненню недоліків Товару - якщо таке самостійне усунення було погоджено з Підрядником.

4. Чи не узгоджене з Підрядником самостійне усунення недоліків Товару Замовником звільняє Підрядника від гарантійних зобов'язань.

5. У разі виявлення Замовником істотних недоліків Товару протягом гарантійного терміну, за умови відповідального і цільового використання Товару Замовником, він має право на:

1.     Розірвання договору, повернення Товару і сплаченої за нього вартості;

2.     Вимоги заміни Товару на аналогічний.

6. За виявлення недоліків Товару Замовник повідомляє про це підряднику протягом двох наступних робочих днів.
7. При наявності технічної можливості усунення недоліків проводиться за місцезнаходженням товару, при відсутності - доставка Товару до приміщення Підрядника проводиться відповідно до Закону «Про захист прав споживачів». Зазначені процедури можуть проходить як протягом, так і по закінченню гарантійного терміну.
8. Розгляд претензій Замовника відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому.
Замовник підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він повідомлений про включення добровільно наданих Підряднику власних персональних даних до бази персональних даних Підрядника.
Замовник дозволяє Підряднику здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вважаються обробкою персональних даних Замовника, згідно зі сформульованими цілями їх обробки, якими є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ».
Замовник підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він ознайомлений з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
Замовник надає доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Підрядника третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних, якщо така передача (поширення ) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

 


12. Реквізити Продавця

ФОП Чаруха Діана Сергіївна
ІПН: 3335306943
Платник Єдиного Податку. Не є платником ПДВ.

Номер телефону: +38 067 443 23 00
Номер рахунку IBAN: UA343052990000026006006811892

Валюта: UAH
Банк отримувач: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код отримувача: 3335306943