Друзі! Маємо для вас важливі новини: з 21 серпня 2019 року Plywood Story підвищує ціни на дерев'яні мапи світу та мапи України на 20-25%.

Це рішення далося нелегко нашій команді, але ми розуміємо, що й далі робити для вас дійсно достойний продукт можливо лише так. Адже ми використовуємо для наших виробів справді якісні матеріали, ціни на які також ростуть.
Ми щодня працюємо над покращеннями мап і обіцяємо не зупинятися!

→ Даруємо доставку по Україні при замовлені карти світу з підсвіткою на сайті.

Договір оферти та політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1.Фізична особа Редчиць Діана Сергіївна публікує / розміщує цей Договір купівлі-продажу як публічний договір-оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та п.4 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Дана Оферта визначає всі істотні умови Договору між Продавцем та Покупцем. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням Оферти, застосовуються умови Оферти.

1.3. Покупець акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця. Оформлення Замовлення Покупцем на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Покупцем даної Оферти.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Покупцем умов даної Оферти.

 

2. Предмет Договору

2.1.За даним Договором Продавець зобов'язується передати Покупцеві у власність Товар, що пропонується на сайті Інтернет-магазину Продавця https://plywoodstory.com.ua/, а Покупець приймає або зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього визначену вартість.

2.2.Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3.Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що представлені на Сайті Інтернет-магазину.

3. Порядок здійснення Замовлення

3.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Покупця.

3.2.Для здійснення Замовлення Покупець заповнює форму для замовлення, що розміщена на сайті Продавця. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові.

3.3. Прийняття Продавцем Замовлення Покупця відбувається шляхом надсилання Покупцю підтвердження у вигляді електронного повідомлення на електронну адреса, внесену Покупцем при реєстрації на Сайті, після чого Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

3.4. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь товару або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку.

3.5. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому листа на електронну адресу, що зазначена Покупцем при реєстрації на Сайті або по телефону на номер, який було внесено Покупцем при реєстрації на Сайті.

3.6. Замовлення Покупця може виконуватись Продавцем частинами, а саме:

3.6.1. Замовлення збирається за місцем розташування пункту видачі товарів;

3.6.2. Замовлення збирається поза місцем розташування пункту видачі товарів.

3.7. Покупцю на Сайті повідомляється час, коли замовлений товар, який збирається або за місцем розташування пункту видачі товару, або поза місцем розташування пункту видачі товарів, буде доступний на пункті видачі товарів.

3.8. Замовлення може бути здійснене Покупцем цілодобово.

3.9. Покупець не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товару/Товарів, включення в Замовлення Товару/Товарів, зміни кількості замовленого/-их Товару/-ів після здійснення оплати.

3.10. Покупець може скасувати своє Замовлення шляхом звернення до call-центру Продавця за телефоном 067 443 23 00. У такому разі, Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю в порядку, встановленому цим Договором. Замовлення може бути скасоване тільки в статусі "в очікуванні", що зазначається на Сайті в розділі Замовлень.

4. Ціна договору та порядок оплати замовлених товарів

4.1. Покупець за доставку Товарів, внесених в Замовлення сплачує Продавцю вартість замовлених Товарів шляхом внесення попередньої оплати згідно з цінами, що розміщені на сайті Продавця, з якими можна ознайомитись на Сайті https://plywoodstory.com.ua/.

4.2. Товари, замовлені Покупцем, оплачуються останнім, шляхом безготівкового розрахунку банківською карткою.

4.3. Оплата здійснюється через систему Liqpay, платіжними картками, через систему Приват24, через систему VISA Checkout.

4.4. Покупець має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернуті відповідно до норм чинного законодавства Продавцеві.

4.5. Фінансові зобов’язання Покупця за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем суми вартості замовлених товарів.

4.6. Ціни на Товари на сайті вказуються із врахуванням ПДВ.

4.7. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем. Якщо Покупець здійснив замовлення товарів та їх оплату, Продавець здійснює продаж за цінами такого замовлення.

5. Порядок отримання замовлених товарів

5.1. Видача замовлених товарів здійснюється в пунктах видачі товарів Покупця, за адресами, визначеними на Сайті Продавця.

5.2. При здійсненні Замовлення Покупець обирає бажаний пункт видачі товарів.

5.3. Замовлені товари поставляються Продавцем до обраного Покупцем пункту видачі товарів особисто або за допомогою третіх осіб, залучених Продавцем.

5.4. Спосіб видачі товарів:

5.4.1. Товари можуть бути отримані Покупцем безпосередньо у представника Продавця в обраному пункті видачі товарів; або

5.4.2. Товари можуть бути отримані Покупцем у відділені «Нова пошта

5.11. Продавець може виконати замовлення – поставити замовлений товар в пункт видачі Товарів раніше строку, що встановлений цим Договором, про що інформує Продавця відповідним повідомленням.

5.12. Об'ємні одиниці товару та великогабаритний товар може бути поставлений Продавцем на індивідуальних умовах, які узгоджуються із Покупцем, про що Продавець окремо повідомляє Покупця по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

5.13. В момент отримання Товару/Товарів Покупець повинен перевірити комплектність, якість та відповідність Товару,а також наявність необхідних документів (наприклад, гарантійного талону) на Товар, також наявність чека в пункті видачі Товарів за адресою отримання Замовлення.

6. Відмова від отримання. Порядок повернення товарів.

6.1. Покупець має право відмовитись від отримання Товарів:

6.1.1. При отриманні Товарів в пункті видачі Товарів Продавця;

6.1.2. При отриманні Товарів  у відділені «Нова пошта»;

6.1.3. При повідомленні Продавця через call-центр Продавця за номером 067 443 2300. 6.2. У разі, якщо Покупець відмовляється від отримання Товарів згідно

п.6.1.1. або

п.6.1.2. цього Договору, він зобов’язується передати Товар, від якого він відмовляється, представнику Продавця в пункті видачі Товарів Продавця, що знаходиться за адресою отримання Товарів та заповнити відповідні документи, а саме:

6.2.1. Заява на повернення Товару;

6.2.2. Акт про повернення коштів;

6.2.3. Згоду на обробку персональних даних або відмову від обробки персональних даних.

6.3. Покупець має право повернути Продавцю Товари, придбані на Сайті Продавця, відповідно до норм чинного законодавства України. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товари в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 7 календарних діб.

6.4. Повернення Товарів здійснюється Покупцем Продавцю в будь-якому пункті видачі Товарів, що зазначений на Сайті з 9.00 по 18.00 години.

6.5. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, визначені п.6.2.1.-6.2.3. цього Договору, Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів.

6.6. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин не забирає Замовлений Товар/-ри протягом 5 календарних днів з дати направлення Продавцем повідомлення про доставку Замовлення (не враховуючи дату направлення) та готовність його видачі Покупцю, вважається, що Покупець відмовився від Замовлення і Продавець анулює його. Кошти сплачені Покупцем за таке Замовлення повертаються Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товари, в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 7 календарних діб).

6.7. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF ) та/або умови цього Договору.

6.8. При поверненні Товару/Товарів, придбаних на Сайті, Покупець зобов’язаний надати Продавцю такий Товар та розрахунковий документ, що підтверджує його придбання на Сайті.

6.8.1. При прийнятті повернутого Товару, що був частиною Замовлення, яке збиралося поза місцем розташування пункту видачі товарів, Покупець отримує від Продавця розрахунковий документ на повернення товару. Під отриманням розрахункового документу в рамках цього пункту Сторони розуміють отримання оригіналу розрахункового документу Покупцем засобами поштового зв’язку на адресу Покупця зазначену при реєстрації на Сайті та отримання копії розрахункового документу в місці прийняття Товару на повернення.

6.8.2. При прийнятті повернутого Товару, що був частиною Замовлення, яке збиралося в місці розташування пункту видачі товарів, Покупець отримує від Продавця розрахунковий документ на руки на повернення товару. Під отриманням розрахункового документу в рамках цього пункту Сторони розуміють отримання оригіналу розрахункового документу.

6.9. Продавцем, Продавець видає Покупцю копію розрахункового документу на повернення. Оригінал розрахункового документу направляється за адресою, яку Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

7. Порядок пред’явлення претензій/скарг

7.1. У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавця, що були замовлені на Сайті, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії за адресою: м. Київ, вул. Черняховського, 16/30, 03190 та/або на адресу Пункту повернення Товарів.

8. Обробка та захист персональних даних

8.1. Покупець діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

8.2. Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних», а також Регламенту, що застосовується виключно в тих випадках, коли дія Регламенту поширюється на правовідносини між Сторонами.

8.2.1. Покупець дає згоду фізичній особі Редчиць Д. С. на обробку персональних даних. Збір, обробка, в тому числі, але не обмежуючись збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення, персональних даних здійснюються згідно з Законом України «Про захист персональних даних» При цьому покупець дає згоду на обробку персональних даних з метою створення історії покупок, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформаційних матеріалів, а також на розміщення персональних даних у базі даних фізичної особи Редчиць Д. С. на необмежений термін, в тому числі передачу на зберігання та обробку персональних даних третім особам, що надають послуги із обробки персональних даних, як в Україні, так і поза межами території України. 3 порядком збору, обробки, використання персональних даних, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних» покупець ознайомлений

8.3. Замовляючи Товар/-ри на Сайті Продавця, кожен Покупець свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Продавцем на свій розсуд будь-якими спспособами, що не суперечить законодавству України.

8.4. Покупець підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Продавця.

8.5. Продавець обробляє наступні особисті дані:

8.5.1. Прізвище, Ім’я

8.5.2. Місце проживання

8.5.3. Персональний телефон
8.5.4. Адресу електронної пошти

8.5.5. Інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання цього Договору

8.6. Обробка даних здійснюється з метою укладення цього Договору, реєстрації Покупця на Сайті, виконання Замовлення Продавцем, забезпечення безпеки наданих Покупцем даних, надсилання Покупцю рекламних, а також акційних повідомлень від Продавця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів».

8.7. Особисті дані Покупця можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Продавця, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цього Договору, підрядникам Продавця, субпідрядникам Продавця, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Покупця, обробки платежів, забезпечення виконання умов цього Договору та/або у випадках, встановлених чинним законодавством.

8.8. Також, особисті дані Покупця можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Продавця, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських служб, юридичних радників, запитів державних органів, слідчих органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

8.9. Дані видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

8.10. Особисті дані Покупця можуть зберігатися поза межами України сервісними компаніями Продавця, які надають Продавцю відповідні послуги зберігання даних.

8.11. Покупець має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються Продавцем на наступних умовах:

8.11.1. Шляхом направлення листа на електронну пошту.

8.11.2. Шляхом направлення листа за місцезнаходженням Продавця, що зазначене в цьому Договорі.

8.12. Лист Покупця щодо видалення особистих даних буде розглядатися Продавцем, як вимога Покупця на розірвання цього Договору та відмова від подальшого отримання Товарів Продавця.

8.13. Продавець не збирає особисті дані неповнолітніх осіб. У разі, якщо Продавцю стане відомо про надання неповнолітньою особою особистих даних без згоди батьків, такі особисті дані будуть видалені з бази персональних даних Продавця.

8.14. Згідно Закону України «Про захист персональних даних», Покупець, як суб’єкт персональних даних маєте наступні права:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

8.15. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі обробці персональних даних, Продавець цим зобов’язується виконати всі процедури, необхідні для забезпечення конфіденційності та захисту даних.

8.16. Використання cookie:

8.16.1 Використання cookie необхідно для виконання Продавцем зобов’язань за Договором. Використовуючи cookie Продавець може проводити аутентифікацію та ідентифікацію Покупців та/або відвідувачів сайту. Без цих файлів cookie Продавець не зможе розпізнати Покупця та/або відвідувача Сайту, а Покупець/відвідувач Сайту не зможете отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та зробити Замовлення. Також, cookie допомагають Продавцю підтримувати безпеку наданих Покупцем/відвідувачем Сайту персональних даних.

8.16.2. Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію Покупця/відвідувача Сайту на Сайті Продавця. Вони дозволяють Продавцю пам'ятати уподобання Покупця/відвідувача Сайту та Покупцю/відвідувачу Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Продавець також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава Покупцям/відвідувачам Сайту, для вдосконалення Продавцем Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо Покупець/відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у Покупця/відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів Продавця на сайті.

8.16.3. Рекламні cookie: Ці файли cookie використовують інформацію про використання Сайту Продавця та інших веб-сайтів, наприклад, інтернет-сторінки, які відвідуються Покупцем/відвідувачем Сайту, для розміщення реклами, яка більше підходить для Покупця/відвідувача Сайту.

8.16.4. Продавець також має право використовувати cookie третіх осіб, які розміщують такі файли cookie на нашому Сайті для надання послуг, які вони надають (сторонні файли cookie).

8.16.5. Строк дії всіх файлів cookie, що використовуються Сайтом становить 1 рік.

8.16.6. Можливість заперечення та вилучення файлів cookie: Якщо Покупець/відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його комп'ютері або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, Покупець/відвідувач Сайту може запобігти встановленню файлів cookie відповідною настройкою свого програмного забезпечення браузера.

8.17. Використання сторонніх рекламних послуг: Сайт Продавця може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Продавець не несе відповідальності. Зокрема, Продавець не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних із інтернет-сайтами, на які Покупець/відвідувач Сайту може бути спрямований через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Покупцем/відвідувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

9. Гарантійні зобов’язання

9.1. Акцептуючи дану Оферту, Покупець підтверджує, що:

9.1.1. кладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови договору справедливими та такими, що не обмежують права Покупця жодним чином;

9.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

9.1.3. на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

9.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі; 9.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

9.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Продавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;

9.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Продавця, порушити права інтелектуальної власності Продавця, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;

9.1.8. при здійсненні оформлення Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Покупець залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем, включаючи, але не обмежуючись, ім’я Покупця та адреси доставки Товарів.

9.1.9. він/вона ознайомлений(а) з Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року.

9.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець гарантує:

9.2.1. що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Покупця, зазначеними у відповідному Замовленні. При цьому Покупець не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Продавця;

9.2.2. у зв'язку з тим, що ціни на товари можуть змінюватися, і фактична кінцева сума замовлення може відрізнятися, Продавець зобов’язується попереджувати Покупця або погоджувати з ним зміни у замовленні Покупця, в тому числі погоджуваи заміну будь-якого Товару, зміну цін на Товари, скасування Замовлення повністю або частково в порядку, встановленому цим Договором;

9.2.3. що Замовлення Покупця буде зібране згідно стандартів "товарного сусідства". Залежно від об'єму замовлення та категорій обраних товарів, Ваше замовлення буде упаковано в один чи більше пакетів (їх вартість додається до Замовлення Покупця);

9.2.4. з переліку відібраних в рамках відповідного Замовлення Товарів не буде таких, які мають прострочені строки придатності, а також таких, які мають зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх якість чи інші властивості.

9.3. В ході виконання Замовлення Продавець здійснить все можливе, але не гарантує:

9.3.1. що фактично вибрані Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті. Незважаючи на те, що Продавець приклав всі можливі зусилля для того, щоб зображення Товарів максимально відповідали реальному вигляду відповідних товарів;

9.3.2. відповідності властивостей Товарів, обраних Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем;

9.3.3. фактичну наявність вичерпного переліку обраних Продавцем на Сайті Товарів для їх передачі Покупцю на умовах даного Договору.

9.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Продавець не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця, або їх придатності для інших цілей і завдань.

10. Строк дії. Умови зміни та розірвання договору

10.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

10.2. Договір може бути розірваний:

10.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

10.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

10.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

11. Відповідальність Сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. Продавець не несе відповідальності:

11.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем неповних та / або недостовірних і / або неактуальних даних при оформленні Договору;

11.2.2. за недотримання погодженого з Покупцем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця;

11.2.3. за шкоду та збитки, що виникли у Покупця внаслідок використання Товарів, отриманих в результаті виконання Замовлення;

11.2.4. за відсутність у Продавця технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

11.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або Договором.

11.3. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, а також інших позначок датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Покупцем Товарах, фактично переданих йому Продавцем, не є порушенням умов Договору.

11.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Продавець не почне виконання Замовлення, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну виконання Замовлення на відповідний період.

11.5. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Покупця і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець передбачати можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати за виконання Замовлення.

11.6. Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.

11.7. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

11.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем в рамках Договору.

11.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.

11.10. Якщо Покупець не отримав Товари з його вини відповідно до обраного при оформленні Замовлення способу, Продавець має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Покупцю.

11.11. У разі порушення Покупцем умов Договору, Продавець має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Покупцем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Продавцю таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Покупцю.

12. Інші умови

12.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Продавцем відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.

12.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Продавцем в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

12.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 54 Цивільного Кодексу України).

12.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.

12.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі "Терміни" Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

12.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або факсом та/або цінним листом з повідомленням про вручення.

12.7. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем і Покупцем. Продавець не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені Продавця і Покупця.

12.8. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.

13. Реквізити

Редчиць Діана Сергіївна 

Київ, Голосіївська 13, 03039

 

  • Сайт
  • Магазин